img
img
Proiektuari buruz

Zer da Educafrica

Hezkuntza, mundu bidezkoagoa izateko tresna

Boli Kostan irakasleen prestakuntzaren bidez hezkuntza-sistemaren kalitatea hobetzeko eta emakumeek hezkuntzan duten parte-hartzea sendotzeko proiektua.

imgimg

Emakumeak eta gizarte-eraldaketa Boli Kostan

Proiektuaren xedea da Boli Kostako gizartea eraldatzea, bertako hezkuntza-sistema hobetuz eta emakumeen parte-hartzea sendotuz.

Educafricak, halaber, Arabako jendarteak Boli Kostako errealitatea ezagutzea nahi du, geure jendartea bera ere eraldatzen laguntzeko.

img
Desberdintasun handiak

Zergatik Boli Kosta

Afrika Ekuatorialeko herrialde gehienetan bezala, Boli Kostako garapen-mailek bertako hezkuntza-sisteman eragiten dute, eta, beraz, genero-berdintasunaren bilakaeran eta aukera-berdintasunaren sustapenean.

Hemen, desberdintasun nagusietako batzuk ageri dira.

Bizi-itxaropena

España
83 urte
Boli Kosta
54 urte
Giza garapenaren adierazleak

Giza garapenaren adierazleak herrialdeen arabera

Espainia: 25 189 artean

Boli Kosta: 165 189 artean

GGA
img
Bizi-itxaropena

Bizi-itxaropena jaiotzean

Espainia: 83 urte

Boli Kosta: 54 urte

Demografia
img
Alfabetatze-tasa

Helduen alfabetatze-tasa

Espainia: % 100

Boli Kosta: % 56

Hezkuntza
img
img

Hezkuntza

 • Biztanleria: 46.763.782
 • Giza garapenaren adierazlea: 25 postua, 189 artean
 • Bizi-itxaropena: 83 urte
 • Alfabetatze-tasa: %100

img

Boli Kosta

 • Biztanleria: 25.716.554
 • Giza garapenaren adierazlea: 165. postua, 189 artean
 • Bizi-itxaropena: 54 urte
 • Alfabetatze-tasa: %56

Educafrica proiektua

Proiektua: Helburua

img

Funtsezko aldaketa eragitea lehen eta bigarren HEZKUNTZAREN KALITATEAN, hauek sendotuz:

Irakasleen prestakuntza

Genero-harremanak, emakumeek hezkuntzan parte-hartze handiagoa izan dezaten, ondokoak xede:

 • Zuzendaritza-postuetara iritsi ahal izatea
 • Ikasleen erreferente izatea
 • Beren autoestimua areagotzea
Proiektua

Diagnosia

Irakasle, lehen-hezkuntzako zuzendaritzako kide, hezkuntza-arduradun eta ikasle ugariri eginiko elkarrizketek herrialdeko datu estatistikoek erakusten duten beharra berretsi dute: biztanleriaren % 77 baino gehiago gaztea izanik eta gatazka militarrak direla kausa Abidjanerako exodo masiboa dela eta, hezkuntza-sistemaren kolapsoa erraz aurreikusteko modukoa zen.

img
Hezkuntza
Ez dago ikasgela nahikorik

Alassane Ouattararen gobernua eskola gehiago eraikiz saiatu da arazoa konpontzen. Horiek, neurri batean, gerrak suntsituriko beste askoren tokia hartu dute. Nazioarteko erakunde askok halako eraikuntza-proiektuak laguntzen dituzte, eskolatze-tasa handitzeko helburu kuantifikagarriarekin.

Proiektuaren ikuspegia

Sentsibilizazioa eta trebakuntza parte-hartzailea

img
Mintegiak eta tailerrak

450
irakasle

Irakasleei mintegien, tailerren eta hezkuntza-aholkularitzaren bidez emango zaie prestakuntza.

img
Tailerrak

510 ama eta aita edota tutore

Amek, aitek edota tutoreek hezkuntzari, giza eskubideei eta familia-eskola sinergiei buruzko tailerretan parte hartuko dute.

img
Erakusketak eta lehiaketak

1.000
ikasle

Ikasleei bakerako hezkuntzari buruzko prestakuntza emango zaie, bakegintza erakusketen bidez jorratuko dute, eta gaiari buruzko lehiaketa batean parte hartuko dute.

Ildo estrategikoak

img

Genero-arrakala murriztu, emakumeei tresnak hezkuntzaren bidez emanez

img

Emakumeak ahaldundu, hezkuntza-sektorean beren trebakuntza profesionala sendotuz

img

MejorarHezkuntzaren kalitatea hobetu eta bidezko parte-hartzea ziurtatu

img

Jendarte zibila Giza Eskubideen eta bakerako hezkuntzaren gainean sentsibilizatu

Jarduketa-ildoak Educafrica

Hezkuntza, mundu bidezkoagoa izateko tresna

Genero-trebetasunak sendotu

Gizonek proiektuko jardueretan parte hartuz, genero-ikuspegiarekin bat etorrita, haiek ere jendarte bidezkoagoa eraikitzeko lanean parte hartzea nahi da, genero-kontuetan sentsibilizatuta.

Sendotzea bi ildotan gauzatuko da:
 • Garapen-eragile gisa emakumeen trebetasunak indartzeko ekintzak diseinatu eta burutu, eta prestakuntza-moduluetan genero-ikuspegia txertatzeko bitartekoak ezarri.
 • Emakumeen elkarte, sare eta kolektiboen arteko sinergiak areagotu, politika publikoan generoaren esku-hartze eraginkorragoa lortzeko. Zentzu honetan, ADESCek eta EDEk (Educationet Developpement elkartea), Boli Kostako elkarte feministak, emakumeen prestakuntzan ere eskarmentu handia duenak, lankidetza-hitzarmena sinatzea aurreikusten da

Emakumeen trebetasun profesionalak eta erabakiak hartzeko postuetan duten parte-hartzea sendotu

Prestakuntza-modulu hauek eskainiko dira:
 • Lidergoa eta psikologia positiboa
 • Irakaskuntza-berrikuntza
 • Dibertsitatearekiko arreta
 • Bakerako hezkuntza (Giza Eskubideak eta emakumeen eskubideak)
 • Hezkuntza-testuingurua: familia-eskola sinergiak
 • Informatika eta hezkuntzari aplikaturiko teknologia berriak
 • Ikastetxeen antolaketa eta kudeaketa
 • Frantsesa eta matematikak, lehen-hezkuntzan

Neskatila zein emakumeen hezkuntzarako sarbidea eta gizonen inplikazio handiagoa sustatzeko sentsibilizazio-ekintzak

Ildo honetan, ekintza hauek aurreikusi dira proiektuan:
 • Eskola-Familia Jardunaldien antolaketa
 • Giza Eskubideen/Emakumeen eskubideen gaineko erakusketa hainbat ikastetxetan
 • Giza Eskubideen Lehiaketa lehen hezkuntzako ikastetxe batean eta bigarren hezkuntzako lautan.
Proiektuko protagonistak

Educafrica bideoak

Garapen Iraunkorrerako Helburuak

Hautaturiko programa bat dator, lehenik eta behin, Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako Helburuekin, zehazki kalitatezko hezkuntzari eta genero-berdintasunari buruzkoekin (4.a eta 5.a). Era berean, proiektuak pobreziaren desagerpenarekin (1.a), desberdintasunen murrizketarekin (10.a), eta bakearekin, justiziarekin eta erakunde sendoekin (16.a) loturiko helburuak bete nahi ditu.

Ezagutu GIH-AK
Inprimakia

Atxikimendua

Proiektu honen bidez, IC-LIren xedeetako bat da Arabako gizarteak Boli Kostako errealitatea ezagutzea, geure jendartea bera ere eraldatzen laguntzeko. Jarraian, adierazi zein konpromiso egingo duzun zeure edota erantsi besteren bat:

Hemen ikus ditzakezue idatzi diguzuen guztiok hitzemandako atxikimenduak.

Eskerrik asko guztioi zuen ekarpenagatik!

fin de la pobreza
hambre cero
salud y bienestar
educación de calidad
igualdad de género
agua limpia y saneamiento
energía asequible y no contaminante
trabajo decente y crecimiento económico
industria, innovación e infrasestructura
reducción de las desigualdades
ciudades y comunidades sostenibles
producción y consumo responsables
acción por el clima
vida submarina
vida de ecosistemas terrestres
paz, justicia e instituciones sólidas
alianzas para lograr los objetivos
Zentroetan hartutako

Konpromiso pertsonalak

Pobrezia desagertzea

 • Ayudar a la gente que vive en la pobreza, darle comida, ropa o ayudarle a hacer un curriculum

Goserik Ezizatea

 • Evitar tirar la comida que sobra y comprar solo la cantidad de comida necesaria
 • Recaudar comida entre todos para que la gente que lo necesite pueda comer

Osasuna eta ongizatea

 • Intentar expandir la idea de que se informe sobre los efectos de las drogas, sus usos y todo desde una edad temprana para prevenir situaciones no deseadas. Nos suelen decir que son malas pero nunca por qué.
 • Empezar a cuidar a la gente que quiero
 • No fumar ni tomar drogas

Genero berdintasuna

 • Tratar igual a mis amigos y a mis amigas
 • Exigir que cobren lo mismo un hombre y una mujer

Desberdintasunak murriztea

 • Me comprometo a dejar de normalizar situaciones en clase o en la calle que hagan sentir a alguien inferior, mal o insegura.

Hirieta komunitate iraunkorrak

 • Concienciar a mi familia para que no usen tanto el coche

Ekoizpeneta kontsumo arduratsua

 • Evitar comprar plásticos
 • Reducir nuestro consumo
 • No comprar cosas innecesarias

Klima babestejo ekintza

 • Mi compromiso es usar siempre que pueda servicios públicos/ bicicleta etc

Urtako bizitza

 • Evitar viajar en barcos muy contaminantes

Lehorreko bizitza

 • Comprar productos locales

Bakea justizia eta instituzio sendoak

 • Exigir a los gobiernos que todas las personas tengamos la oportunidad de ir a un hospital o al médico.

Itunak, helburuak lortzeko

 • Concienciar a mis amigos y familiares de que hay que mejorar el mundo
 • Colaborar con ONGs e intentar algún día ir de voluntario a un país

Educafrica Proiektua

Honako hauek zuzendu eta finantzatu dute:

donor
donor
donor